Andre prosjektpartnere:

Lillesand videregående skole, Vennesla voksenopplæring, Lillesand voksenopplæring, Grimstad voksenopplæring, Evje og Hornnes voksenopplæring, Gjerstad/Abel ungdomsskole, Byremo barne- og ungdomsskole, Kvås barneskole, Konsmo barneskole, Indre Østfold kommune, Blå Kors Kristiansand, Ung Oppvekst. Referansegruppe fra NTNU, NLA og RVTS Sør

Birkenes kommune er prosjektansvarlig.

Illustrasjoner av Jørgen Aurebekk, hentet fra SAMM, v. Gerd Martina Langeland og May Olaug Horverak