Team

Prosjektledelse

May Olaug Horverak
Prosjektleder
Øyvind Hellang
Leder for arbeidspakker

Forskere

Migle Helmersen
Førsteamanuensis i folkehelse UiA
Tommy Haugen
Professor i idrett UiA
Mariette Aanensen
Universitetslektor i engelsk UiA
Øyvind Hellang
Seniorforsker NORCE
Nadja Sophia B. Kühn
Forsker II NORCE
Siv Merete Kjenes Arnesen
Forsker II NORCE

Prosjektmedarbeidere

Gerd Martina Langeland
Lektor ved Lillesand vgs
Kedir Diary
Miljøarbeider Lillesand voksenopplæring
Tonje Levernes Solberg
Lektor Vennesla voksenopplæring
Anne-Kristin Imenes
Rådgiver Robust Ungdom, Indre Østfold kommune
Bjørg Kari Aas
Avdelingsleder, Evje og Hornnes voksenopplæring
Hilde Eliassen Weidemann
Leder Grimstad Kvalifiseringstjeneste
Gro Bråtvannsdal Wåsjø
Inspektør Gjerstad/Abel ungdomsskole
Jan Fredrik Kirkedam
Rektor Byremo barneskole
Kate Elisabeth Vigeland Berrefjord
Rektor Konsmo barneskole
Hanne Kristine Reitan
Rektor Kvås barneskole
Gro Anita Kåsa Poulsen
Seniorrådgiver Blå Kors Kristiansand
Sara Eline Eide
Foredragsholder og veileder, Ung oppvekst

Referansegruppe

Unni Karin Moksnes
Professor innen samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU
Per Einar Garmannslund
Dosent i spesialpedagogikk, NLA Høgskolen Bergen
Gunn Karin Anker Thomassen
Spesialrådgiver, RVTS Sør
Karen Ringereide
Spesialrådgiver, RVTS Sør
© UiA2024