Helsefremmende prinsipper

Prinsippene er utviklet av prosjektmedarbeiderne i samarbeid med prosjektledelsen, basert på innspill fra ansatte hos de ulike prosjektpartnerne, og konkretiserer og eksemplifiserer hva en helsefremmende praksis i skolen innebærer.